De traditionele functies binnen de Academie worden ingevuld door een kernbestuur en losse medewerkers. Het is dankzij de inzet van deze mensen dat de Academie haar werk kan doen tijdens het jaar.

Binnen de Academie gelden voor een aantal functies namen die anders zijn dan bij gewone kringen. Zo wordt de praeses van de Academie Consul Primus genoemd, de vice-praeses is de Consul Seniores en de cantor van de Academie is de Cantor Cantorum. De Vaandrig is hij of zij die over de vlag van de Academie waakt en verder ook verantwoordelijk is voor de PR, de Heraut is de bewaker van het Schild van de Folklore Academie, de Scriptor of schrijver houdt de aantekeningen van onze academie bij maar staat vooral in om onze activiteiten op een zo creatief mogelijke manier op affiche te verbeelden en daarna te archiveren. De Qaestor waakt over de financiën van de Academie terwijl de Ab Actis gelijk staat met de secretaris en dient alle verslagen te maken van de vergaderingen en colloqia die door de academie gehouden worden.

Een bijzondere functie binnen de Academie wordt ingevuld door de Praetores. Gedurende de Romeinse republiek(+/- 500 v. Chr. en 27 v.Chr.) bestond in 367 v.Chr. het staatshoofd uit 2 consuls. Deze werden bijgestaan door praetores die een jurisdictie(de bevoegdheid om recht te spreken) hadden en als ‘collegae’ van de consuls werden beschouwd. Binnen onze Academie is dit net hetzelfde. De Praetores zijn een surrogaat van de vroegere Schare van 13 en zullen steeds uit 3 leden bestaan BINNEN het FA bestuur, waar nodig aangevuld door proconsules primi. Een Praetor is aanwezig op de activiteiten van de Academie en van andere kringen om mee de boel in het oog te houden. Hun functie bestaat uitsluitend in het hoeden over de folkloristische activiteiten. Aan de hand van tucht en ludieke oplossingen zullen deze instaan voor een rustig verloop van cantussen en andere activiteiten. Zij zijn eveneens een aanspreekpunt voor alle kringen inzake problemen omtrent de folklore. Ook zullen zij samen met de Consul Primus en Consul Seniores een besluit trachten te vormen bij het beëindigen van colloqia. Samen met de Consul Primus zullen de Praetores uitkijken naar een kandidaat die het waard is om de Consul Primus op te volgen. M.a.w. folkloristen die slechts een moreel gezag uitoefenen binnen de Academie, maar als noodzakelijk binnen het studentikoze milieu beschouwd mogen worden

Voor het academiejaar 2018-2019 is dit het bestuur van de Folklore Academie:

Consul Primus: Max Nijs
Consul Seniores: Thibault Demoulin
Cantor Cantorum: Mathi Debruyne
Ab Actis: Yana Boonen
Quaestor: Jasper Theuns
Scriptor: Jolan Witters
Vaandrig: Tim Bogaert
Heraut: Bjorne Baeten

Praetores: Nico Vanlerberghe, Esse Mate, Joyce De Gelas

Medewerkers: Matthias Masscheleyn, Christophe Goossens, Gregory Eliaerts, Mathias van Sighem, Louise Nagels, Doriän De Meersman, Koen de Jongh.