De Folklore Academie werd in het academiejaar 1981-1982 opgericht door een aantal stoutmoudige folkloristen waaronder Nick Trachet, praeses van de Wetenschappelijke Kring, Hugo Van Schandevijl en Hendrik Daems (Consul primus 1981-1982). Doel van deze kring was althans op papier, te waken over de studentikoze traditie alsmede het folkloristisch gebeuren, over de kringgrenzen heen. De Folklore Academie heeft ook altijd getracht om ongekende liedjes aan te leren en streeft ernaar dat de liedjes uit de codex juist gezongen worden. Het spreekt voor zich dat, mede onder impuls van Consul Primus Hans Willemyns, het leeuwendeel van de aktiviteiten van deze kring zich zou toespitsen op het cantusgebeuren. In het jaar van Hans Willemyns is voor het eerst het doorgeef-lint in gebruik geraakt. Dat academiejaar is er ook een samensmelting gebeurt met Haegelant, een kring die zich vooral bezig hield met zwijnen en boeren (activiteiten waren bv. figuurkakken, verpissen, …). Een aantal ‘nuttigere’ activiteiten van Haegelant werden wel door de Folklore Academie overgenomen zoals de 24-minutenloop en de Pop-poll (bron: Colloquium Folklore Academie 1997).

In 2001 werd de werking van de Folklore Academie even onderbroken. Een aantal mensen was niet meer tevreden met de manier waarop de Folklore Academie werkte en besloot om over te gaan tot een nieuwe werking onder de naam ‘Prometheus’. Het grote verschil tussen de Academie en Prometheus was dat Prometheus zelf geen activiteiten organiseerde behalve de praeses-ontmoeting met de nieuwe praesesen op het einde van het academiejaar. Onderhuids bleef bij een hoop mensen toch de drang bestaan naar een uitdragende folklore werking. In 2002-2003 werd door een aantal mensen voor het eerst gedacht om tot een herstarten van de activiteiten van de Academie over te gaan. In het academiejaar 2003-2004 kregen die plannen een vastere vorm en werd een hand uitgestoken naar Prometheus om tot een samenwerking te komen, in de overtuiging dat een overvloed aan folkloristische organen voor niemand goed was, in het minst voor de Folklore werking aan onze universiteit.

Vanaf 2004-2005 kwam er een nieuwe werking onder impuls van o.a. Klaas Chielens. De nieuwe academie was een conglomeraat van mensen die de oude Folklore Academie genegen waren samen met een aantal mensen die actief waren geweest binnen Prometheus, een oorgaan dat na het verdwijnen van de Academie in 2001 in besloten (en ‘geheime’) kring samen kwam om over Folklore te praten en te discussieren. Op die manier werd vermeden dat twee verschillende organen zich zouden profileren als ‘folklore orgaan’ en werden opnieuw publieke activiteiten opgestart die de folklore trachtten uit te dragen. Folklore Academie werd op dat moment een subgeleding van het Brussels Studentengenootschap, wat de status als ‘officieel’ folklore orgaan uiteraard ten goede kwam. Minicodexen werden opnieuw uitgegeven, cantussen georganiseerd en er werd duchtig gecrasht; de nieuwe Folklore Academie was herrezen uit de as van de vorige en bleek, na enkele jaren, duidelijk levensvatbaar.

Sinds 1981 zijn dit de consules primi van de Folklore Academie:

 • 2018-2019: Max Nijs
 • 2017-2018: Joyce De Gelas (Mesacosa/KBS)
 • 2016-2017: Maxime Opsomer (WL/BSG)
 • 2015-2016: Heykel Boulares (PK/BOVES)
 • 2014-2015: Stijn Conickx (VRG)
 • 2013-2014: Jan De Groote (VRG/KB)
 • 2012-2013: Emily Moerman ($olvay)
 • 2011-2012: Rob Laenen (Mesacosa)
 • 2010-2011: Frederic Rens (VRG / KB)
 • 2009-2010: Nils Callens (LWK)
 • 2008-2009: Olivier Costa (GK)
 • 2007-2008: Bart van de Sijpe (PK)
 • 2006-2007: Andrew Crosby (LWK)
 • 2005-2006: Pieter Chielens (SWAMP/PPK)
 • 2004-2005: Klaas Chielens (SWAMP/’t VAT)
 • 2000-2001: Sara Daman (APIA)
 • 1999-2000: Bart Heremans (KEPS)
 • 1998-1999: Sabine Delmotte (LWK)
 • 1997-1998: Peter Sleypen (PK)
 • 1996-1997: Wim Deloof (PK/BM)
 • 1995-1996: Mark Morhaye (PPK/LIA)
 • 1994-1995: Christophe Deheirs (KEPS)
 • 1993-1994: Brian Haeck (SK)
 • 1992-1993: Bruno Huyssen (WK/SK)
 • 1991-1992: Bert Mosselmans (SK/LWK)
 • 1990-1991: Frank Van Holen (PPK)
 • 1989-1990: Jan Schrijvers (GK)
 • 1988-1989: Hans Willemyns (VRG)
 • 1987-1988: Marc De Groote (PK)
 • 1986-1987: Alain Surcol (KEPS)
 • 1985-1986: Serge Lenoir (PK) ✝ 12-05-2012
 • 1984-1985: Serge Lenoir (PK) ✝ 12-05-2012
 • 1983-1984: Peter Caerts (VRG)
 • 1982-1983: Hans Verbruggen (GK)
 • 1981-1982: Hendrik Daems (SK)