Welkom op de website van de Folklore Academie.

Foklore Acamedie, beter bekend als “FA” of “die bende marginale zatlappen die altijd zagen over folklore” is geen kring in de klassieke zin maar een orgaan die waakt over de studentikoze tradities van de VUB over de kringgrenzen heen.
Het is niet onze bedoeling te tonen hoe alles moet, maar wel hoe alles kan. Een vruchtbaar kader aanreiken waarin de studentikoziteit niet enkel kan leven, maar ook kan groeien en bloeien. Daarnaast tracht d’Academie een aanspreekpunt te zijn voor studentikoze problemen allerhande.

Op deze website vind je niet enkel informatie over Folklore Academie maar ook over tal van facetten van het studentikoze leven aan onze Alma Mater. Hoewel deze een goeie (eerste) stap kan zijn in het ontdekken van onze folklore heeft deze digitale bibliotheek niet alle waarheid in pacht en tracht ze dit ook niet te doen. De studentenfoklore is namelijk iets wat leeft en die je moet beleven. Ga dus zelf op onderzoek, stel alles in vraag en ontdek.

Maar vooral: amuseer u!

ABALAKALOT
VIV3 L3 G3US

Maxime Opsomer
Consul Primus 2016-2017.